SMSY, Pitti r.y. on eräs Suomen mittaus- ja säätöteknillisen yhdistyksen paikallisyhdistyksistä ja sen kotipaikka on Kuopio.

Sääntöjemme mukaan yhdistyksen tarkoituksena on mittaamiseen, säätöön ja automatisointiin liittyvän teknillisen tietouden ja ammattitaidon levittäminen.

Tehtävää toteuttaakseen yhdistys järjestää neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, opintomatkoja ja kursseja. Yhdistys hankkii ammattikirjallisuutta, harjoittaa valistus- ja julkaisutoimintaa sekä jakaa stipendejä automaatioalan oppilaitoksille.

Pitti.ry. perustamisasiakirja on allekirjoitettu Kuopiossa 8.3.1983. Perustamisasiakirjan ovat allekirjoittaneet:
Olavi Räsänen, Veikko Salmela, Kauko Armila, Kari Eskelinen,
Asko Miettinen, Pekka Nurminen, Antti Käki, Leo Katila, Urpo Karhemaa,
Ilpo Rautavirta, Martti Riekkinen, Antero Tuomainen, Erkki Holopainen,
Oiva Poutanen, Pauli Aho ja Matti Ahonen.

Yhdistyksen nimi on SMSY, Pitti r.y. hyväksytty 5.9.1983 ja yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 17.1.1985.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet:
Pauli Aho, Kauko Armila, Olavi Turunen, Ilpo Rautavirta, Risto Rissanen ja Kari Louhisuo